Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Öt év – 2,2 millió euró a természetvédelemre

2,2 millió euróból valósulhat meg a Kelet-Bakony térségben lévő honvédségi használatban álló területek természetvédelmi rekonstrukciója a közvetlen brüsszeli finanszírozású LIFE+ közösségi programból.

A projekt fő célkitűzése a Várpalotai lőtér természeti értékeinek és biodiverzitásának megőrzése, a leromlott élőhelyek helyreállítása és egyes fajok populációjának megerősítése, valamint a katonai tevékenységek és a természetvédelmi célok optimális összehangolása.
A honvédség által használt természetes területek egyik fő jellemzője, hogy a nagyközönségtől való elszigeteltségük miatt viszonylag érintetlenül őrizték meg a természetes élőhelyeket. A természetvédelmi szempontból értékes, gyakran hatalmas kiterjedésű területek többsége a Natura 2000 hálózat része. Ezek közül több terület is részesült már támogatásban a LIFE közösségi program költségvetéséből. Magyarországon a „Kelet-Bakony” projekt az első LIFE+ program által támogatott természetvédelmi akciócsomag.
A nyertes pályázat a Natura 2000-es hálózat továbbfejlesztését kívánja elősegíteni a projekt által érintett területeken. A kelet-bakonyi hegyek gyakorló lőterein és azok környezetében kiemelt fontosságú élőhelyek és jelölő fajok találhatóak. A terület már hosszú évek óta katonai használatban van, amely magába foglal különböző gyakorlatokat, éleslövészetet is. Bár a régió biodiverzitása aránylag jól megőrzött, sok olyan természetes folyamat és katonai tevékenység veszélyezteti, amelyeket a projekt megakadályoz, illetve mérsékel.
A projekt öt éves időtartama alatt a kiemelt fontosságú élőhelyek (mint például a pannon molyhos tölgyesek, szubpannon sztyeppék) leromlási folyamatának megállítása  és olyan védett fajok, mint a kerecsensólyom és a parlagi sas védelme érdekében folynak az akciók. Ennek érdekében kerül sor a katonai tevékenység miatt keletkezett tüzek megelőzésére, a területen gazdálkodók által történő legeltetés bevezetésére, a fenyőerdők helyett őshonos lombos erdők telepítésére, egykori katonai létesítmények felszámolására, valamint a területek rekultivációjára.
A pályázatot benyújtó konzorcium egy olyan kezelési tervet dolgozott ki, amely a jövőben is biztosítani fogja a katonai, illetve természetvédelmi tevékenységek párhuzamos lebonyolítását. A katonai és természetvédelmi hatóságok Kelet-Bakony térségben végzett közös munkája a későbbiekben más területeken is folytatódhat.
A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és az Aquaprofit Zrt. konzorcium összesen 2 millió 238 ezer 642 eurót fordíthat rekonstrukciós munkákra. Az összeg 75%-a uniós finanszírozású, 25%-a pedig a partnerek önrésze.
 
Tisztelt Olvasó!
A Kelet-Bakony természeti értékei, ezek megőrzése érdekében végzett kezelési, erdő- és vadgazdálkodási feladatok és a katonai tevékenység jól megfér egymás mellett. A több évtizedes katonai használat mellett olyan növény- és állatfajok maradtak a területen, amelyek bizonyítják, hogy a különböző lövészetek, gyakorlatok végrehajtását a természeti terület megóvásával, a biológiai sokféleség fenntartásával is meg lehet valósítani.
A Magyar Honvédség lő- és gyakorlóterein kiemelt figyelmet fordít a környezet és a természet védelmére, együttműködve a természetvédelmi hatóságokkal, a gyakorlóterület erdőállományát kezelő gazdálkodó szervezettel.
Ezúton is kérjük a Kelet-Bakony területére érkező látogatókat, katonákat, hogy környezettudatos magatartással, példamutató módon segítsék elő természeti környezetünk megóvását. Így meg tudjuk őrizni a növény- és állatvilág sokszínűségét a jövő nemzedékek számára, és akkor a területen – mind nekünk, mind az európai uniós közösség számára – fennmarad a természeti értékeknek ez az óriási tárháza. 
 

Amennyiben bővebb és további információkra van szüksége, a Honvédelmi Minisztérium, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a HM Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. szakemberei állnak rendelkezésükre!

Nyelvek