Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Előkészítő intézkedések

 A.1. akció: A projektterület előzetes felmérése a Natura 2000 fajok és élőhelyek tekintetében 

Az akció során állapotfelmérés és nyilvántartás készül a projekt által érintett területekről, mely növény- és állattani felmérést, illetve a területről készített légi felvételeket tartalmaz az elsődleges fontosságú fajokról és élőhelyekről. A növénytakaróról készített élőhely-térképen meghatározásra kerülnek az invazív növényfajokkal és cserjékkel borított területek, míg a jelölő fajokról ponttérkép készül. A zoológiai felmérés többek között magában foglalja a madárfajok szaporodási és táplálkozási megfigyeléseit (különös tekintettel a kerecsensólyom populációra), valamint a denevérkolóniák élőhelyeire és a populációra vonatkozó adatokat. 
Az állapotfelmérés a projektterület kezelési tervének kidolgozásához és a Natura 2000 adatbázis összeállításához is szükséges, és kiinduló adatként szolgál a természetvédelmi akciók hatásainak monitorozásához, a projekt sikerességének méréséhez.  
Az akció végrehajtásáért, valamint a szükséges eszközök (pl. keresőtávcsövek, nagy pontosságú GPS készülék, digitális fényképezőgép, denevérdetektor) beszerzéséért a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság felelős.
 
A.2. akció: A Natura 2000 élőhelyek kezelési terveinek összeállítása 
A kezelési terv a várpalotai katonai kiképzőtér fontos környezetvédelmi paramétereit, a meghatározó fajok és élőhelyek állapotát foglalja össze. Ezen kívül tartalmazza a környezeti ártalmak (pl. katonai tevékenység által keletkezett tüzek) részletes elemzését és iránymutatások meghatározását a természeti értékek hosszú távú megőrzése érdekében. 
Az együttműködés keretében kialakított terv, valamint a végrehajtás, ellenőrzés és értékelés során következetesen alkalmazott módszertan elősegíti a tervezett természetvédelmi akciók zavartalan lebonyolítását. 
A program kidolgozásáért – mely a környezetvédelmi szakemberek és a katonai személyzet együttműködésén és szakmai konszenzusán alapul – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága felelős.
A projekthez kapcsolódó Natura 2000 fenntartási tervet a Földművelésügyi Minisztérium tartalmi és formai szempontból megfelelőnek, a terület kezeléseinek szervezésére alkalmasnak találta és jóváhagyta.
 
A.3. akció: Műszaki vizsgálat és tervezés 
A természetvédelmi akciók épületek elbontását és átalakítását (denevérodú), tereprendezést és erdősítést is magukban foglalnak, melyek műszaki felügyeletet és tervezést igényelnek. Az alábbi műszaki tervek részletes kidolgozására kerül sor:
·        tereprendezési terv az illegális kőfejtők és bányák rekultivációjához (C.4. akció),
·     az elhagyott katonai létesítmények (bunkerek, őrtornyok) bontásának és átalakításának (denevér odú) műszaki terve (C.4. akció),
·        tűzvédelmi pászta kialakításának műszaki terve (C.5. akció),
·        menekülő utak építésének műszaki terve (C.7. akció),
·        műszaki felügyelet a kerítésépítéshez (C.11. akció).
·        a tervek kivitelezésének műszaki felügyelete.
 
Az akció végrehajtásáért a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynöksége felelős, együttműködve a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.-vel.

Nyelvek