Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Természetvédelmi akciók

 C.1. akció: A további természetvédelmi akciókhoz szükséges gépek beszerzése

 Az akció keretében az alábbi eszközök beszerzésére kerül sor:
·        2 db magas nyomású, mobil tűzoltó készülék, melyek segítségével az erdőgazdaság gyorsan tud reagálni a katonai tevékenység által keletkezett, a szubpannon füves területeket és a pannon molyhos tölgyes élőhelyeket veszélyeztető tűzesetekre.
·        Valtra T 161 Classic traktor és AHWI FM 500-2300 mulcser, mely a leghatékonyabb eszköz az invazív cserjefajok kivágására a szubpannon lejtősztyepp élőhelyek helyreállítása érdekében (C.2. akció), nélkülözhetetlen a tűzvédelmi pászta kialakításához (C.5. akció), valamint az útépítési munkák (C.7. akció) során is hasznosítható.
·        New Holland bulldózer, mely az illegális szemétlerakók, az elhagyatott utak, kőfejtők és katonai épületek rekultivációjának (C.4. akció), valamint az úthálózat helyreállításának (C.7 akció) fő munkaeszköze, továbbá a tűzvédelmi pászta kialakítása (C.5. akció) során is hasznosítható. 
A gépbeszerzések – melyekért a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felelős – a konkrét természetvédelmi akciók végrehajtásához szükségesek, és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával történnek.
 
C.2. akció: A leromlott állapotú szubpannon lejtősztyepp helyreállítása a cserjések eltávolításával 
A projekt által érintett terület füves tájainak helyreállítása során 600 hektáron kerül sor az elszaporodott cserjefajok (galagonya, kökény, vadrózsa) kiirtására. A cserjések kivágása elsősorban a nagyteljesítményű, mulcserrel felszerelt traktorral történik, míg egyenetlen terepen láncfűrésszel. 
Az akció végrehajtásáért a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felelős. Az akciónak köszönhetően az élőhelyre jellemző fajok visszanyerhetik a területet. Hatása hosszú távon is fenntartható lesz legeltetés által, megakadályozva az invazív cserjefajok további terjedését.
 
C.3. akció: A kerecsensólyom populációja növekedésének és fészkelésének ösztönzése 
Az akció célja a kerecsensólyom populáció növekedésének ösztönzése fészkelési lehetőségek teremtésével, valamint táplálék biztosításával ürgetelepítés révén. 
Problémát jelent a fészkelő helyek alacsony száma, ezért első lépésként 5 műfészek kerül kihelyezésre az erdő és a füves élőhely határán, a projekt területének északi részén. A kerecsensólyom legfőbb zsákmánya az ürge, így a kerecsensólyom populáció mérete összefügg az ürge populációéval. Az ürgék áttelepítése környező, nagyobb populációjú területekről történik (pl. Tihanyi félsziget, veszprémi repülőtér). Az akció másodlagos haszna, hogy csökkenti az ürgék számát ott, ahol túlnépesedésük károkat okoz. A projekt ideje alatt évente kb. 200 ürge áttelepítésére kerül sor előre elkészített üregekbe. 
Az akció végrehajtásáért, valamint a szükséges eszközök (pl. ürgelyuk fúró készülék, 200 db ürgecsapda és ürgeszállító ketrec, 5 db műfészek) beszerzéséért a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága felelős.
 
C.4. akció: Az illegális szemétlerakók, az elhagyatott utak, bányák és katonai létesítmények rekultivációja 
Számos használaton kívüli katonai létesítmény található a projekt által érintett területen, melyek az akció során lebontásra kerülnek és helyükön a füves élőhelyek helyreállítására kerül sor. A bunkereket szintén lebontják vagy denevérek lehetséges lakhelyévé és telelő helyévé alakítják át, míg az elhagyott katonai óvóhelyeket a balesetveszély elkerülése érdekében betemetik. 
Az illegális szemétlerakók felszámolása, az elhagyott bányák, kőfejtők műszaki rekultivációja, meredek falainak – melyen a növényzet nem tud növekedni – teraszokká alakítása elősegíti a talajképződést és a növényzet megtelepedését, s ezáltal a füves élőhely helyreállítását. 
Az elhagyott épületek lebontása során keletkező, kb. 1500 m3 törmelék elszállítása engedélyezett szeméttelepekre történik. Új szemétlerakók létesülését útlezáró sorompók felállításával, tiltó táblák elhelyezésével, valamint biztonsági szolgálat jelenlétével igyekeznek megakadályozni. 
Az akcióért felelős szervezet a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt, együttműködve a környezetvédelmi felügyeletet biztosító Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal az illegális tevékenységek jobb nyomon követhetősége érdekében.
 
C.5. akció: Tűzvédelmi pászták kialakítása a katonai gyakorlótér és a kiemelt élőhelyek között 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága az MH Bakony Harckiképző Központtal együttműködve 4,5 hektáros zónát jelöl ki a lövészeti gyakorlóterek és az erdők között, ahonnan a növényzet kiirtására kerül sor (különös figyelmet szentelve annak, hogy elsősorban az invazív növényfajokat távolítsák el) a lőgyakorlatokból származó véletlen tűzesetek megakadályozására. A Hajmáskér és Öskü térségében kialakítandó tűzvédelmi pászta teljes hossza 4500 méter, átlagosan 10 méteres szélességgel. A fel nem robbant lőszereket összegyűjtik és eltávolítják, a növényzet újratelepedésének megakadályozása érdekében pedig a zónát évente 2-3 alkalommal felszántják. 
Az akció célja a pannon molyhos tölgyes élőhelyek megóvása, a tűzesetek kiterjedésének és az okozott kár nagyságának csökkentése, illetve a gyorsabb reagálás lehetőségének megteremtése, mivel a zóna kialakításával a tűzoltók helyszínre jutása is egyszerűsödik. Végrehajtásáért a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felelős.
 
C.6. akció: Vízgyűjtő medence létesítése tűzvédelmi célból 
A katonai lőtér közelében, a Malomvölgyi-patakon kialakításra kerülő víztároló a gyors és hatékony tűzoltáshoz szükséges vízmennyiség biztosításával járul hozzá a szubpannon lejtősztyepp és pannon molyhos tölgyes élőhelyek védelméhez. Vízgyűjtő területe 2300 hektár, évi 1 350 000 m3 vízhozammal. 
A 102 méteres gáttal lezárt tároló vízfelszíne továbbá javítja a környező területek mikroklímáját, ösztönzi számos növény növekedését, hüllők és kétéltűek megtelepedését, sásos és lápos élőhelyek megjelenését, s ez által gazdagítja a helyi flórát és faunát. 
A vízgyújtó medence létesítéséért a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felelős.
 
C.7. akció: Az úthálózat rekonstrukciója tűzvédelmi céljából 
Az utak az évtizedek óta folyó katonai tevékenység következtében leromlott állapotban vannak, mely tűz esetén hátráltatja a beavatkozást. Az akció jó minőségű úthálózat kialakítására irányul a potenciális tűzesetek és a víztárolók között. 
Az akció végrehajtásáért felelős HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. a régi utakon burkolat-javítást végez, megfelelő vízelvezető árkokat és útelágazásokat alakít ki, valamint 34,5 km-nyi új utat épít a projekt által érintett területen. 
A helyreállított úthálózat hozzájárul a tűz gyors oltásának biztosításához, így csökkentve a tűz által okozott károkat az értékes természeti élőhelyeken, továbbá csökkenti a füves területek gépjárművek általi terhelését.
 
C.8. akció: A szubpannon lejtősztyepp füves tájak és pannon molyhos tölgyes élőhelyek helyreállítása az invazív fásszárú fajok visszaszorításával 
A kb. 20 hektáros területet érintő akció az olyan invazív fásszárú fajok, mint az ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), bálványfa (Ailanthus altissima), akác (Robinia pseudoacacia) és feketefenyő (Pinus negra)visszaszorítását szolgálja a leromlott állapotú szubpannon lejtősztepp füves táj és pannon molyhos tölgyes élőhelyek helyreállítása érdekében. 
Az invazív fajoktól először a kevésbé, majd a jobban fertőzött területek lesznek megtisztítva, elsősorban kivágással, illetve részben kémiai irtószerek óvatos használatával, az értékes és elsődleges fontosságú élőhelyekre jellemző fajok érzékenysége miatt. A módszer kiválasztása a fajok elhelyezkedésétől és számától függ. 
Az akcióért felelős szervezet a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
 
C.9. akció: A telepített feketefenyő erdőállományok átalakítása pannon molyhos tölgyes élőhellyé 35,5 hektáron 
A lőtér környékén található, összefüggő feketefenyő erdő gyúlékony és alacsony biodiverzitású élőhelyet alkot. A feketefenyő erdők helyi jellegű fafajokkal történő felváltása komplexebb ökoszisztémájú élőhelyet alakít ki. Az állomány 70%-ának kivágása, valamint a cserjeszint növényzetének eltávolítása után 35,5 hektár területen kerül sor a pannon molyhos tölgyes élőhely rehabilitációjára. A meredek felszíneken az erózió megakadályozására teraszokat alakítanak ki. A feketefenyő állomány maradék 30%-ának kitermelésére a molyhos tölgyek megerősödése után kerül sor. 
Az akcióért a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felelős.
 
C.10. akció: A pannon molyhos tölgyesek és a közép-európai domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtő élőhelyek, valamint a délvidéki árvalányhaj (Serratula lycopifolia) fajok megőrzése és helyreállítása 
Az említett élőhelyek és fajok rehabilitációjára Márkó és Hajmáskér térségében kerül sor. Az élőhelyeket összesen 60 hektárnyi terület elkerítésével védik a vadállomány – elsősorban az aránytalanul nagy muflon populáció – által okozott károktól (füves területek letaposása, fakérgek lehántása, szerves hulladék, melyek az aljnövényzet átalakulását, a biodiverzitás csökkenését és az erózió fokozódását okozzák). Az akció keretében intenzív vadászattal is ritkítják a muflon populációt. 
Az akció végrehajtásáért a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felelős.
 
C.11. akció: A legjobb gyakorlati tapasztalatok kicserélése gyakorlati együttműködés révén a tényleges megőrzési tevékenységekben résztvevőkkel 
A természetvédelmi akciók végrehajtása – mely magában foglalja a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. által koordinált erdőgazdálkodási tevékenységeket – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal történő együttműködésen alapul. Az akcióért felelős Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei részt vesznek az erdészeti tevékenységek tervezésében (beleértve az adott terület felügyeletét) és tanácsot adnak a legjobb természetvédelmi gyakorlatokra vonatkozóan a végrehajtás során.
 
Az alábbi akciók igénylik a környezetvédelmi szakemberek felügyeletét:
·        A leromlott állapotú szubpannon lejtősztyepp helyreállítása a cserjések kiirtásával (C.2. akció)
·        A szubpannon lejtősztyepp füves tájak és pannon molyhos tölgyes élőhelyek rehabilitációja az invazív fásszárú fajok visszaszorítása által (C.8. akció)
·        A pannon molyhos tölgyes erdők, a közép-európai domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtős élőhelyek és a délvidéki árvalányhaj fajok védelme és rehabilitációja (C.10. akció).
 
Az együttműködés megvalósítása személyes konzultációval vagy internet alapú projektmenedzsment eszközök használatával történik a konkrét akciók magasabb hatásfokának elérése érdekében.

Nyelvek