Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Tájékoztatási akciók

 D.1. akció: A projekt honlapjának elkészítése és karbantartása

A holnap tartalmazza a projekt bemutatását, naprakész információkat az előrehaladásról (fényképekkel ellátva), letölthető, nyilvános projektdokumentumokat (pl. brosúrák, térképek, laymann’s report), eseménynaptárt a nagyközönség számára vezetett kirándulások és a lakossági fórumok időpontjaival, multimédiás oktató anyagokat és digitális projektkönyvtárat. 

A projekt ellenőrző csoportja számára a honlap online együttműködést is biztosít, növelve a konzorcium tagjai közötti kommunikáció hatékonyságát, és csökkentve a papíralapú kommunikációt. 
A holnap elkészítéséért és karbantartásáért az Aquaprofit Zrt. felelős.
 
D.2. akció: Sorompók, tájékoztató és figyelmeztető táblák kihelyezése 
 
Körülbelül 25 figyelmeztető tábla és útjelző kerül kihelyezésre nagy forgalmú útkereszteződésekben, valamint a projektterület gyakran használt bejáratainál. A táblák figyelmeztetnek az engedély nélküli átjárásra, a katonai tevékenységek veszélyeire, valamint információkat közölnek a projektről és a terület használójáról, az MH Bakony Harckiképző Központról. 
Emellett 8-10 sorompó kerül a projektterület közutakról elérhető útelágazásaihoz olyan illegális, a környezetben kárt okozó tevékenységek megakadályozására, mint a szemétlerakás, illetve gépjárművel és motorkerékpárral való engedély nélküli behajtás. 
A felszerelések kihelyezéséért a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felelős.
 
D.3. akció: Tanösvény kialakítása 
Összesen 15 különböző oktatótábla kerül elhelyezésre a projekt területén tanulmányi kirándulócsoportok és honvédségi állomány számára. A táblák az elsődleges fontosságú élőhelyeket és fajokat mutatják be, képekkel illusztrálva. 
A táblák kihelyezéséért a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felelős. A tanösvény nyomvonalának kijelölése szakemberek egyeztetésével történik, a terület katonai tevékenység által nem érintett részén.
 
D.4. akció: Layman’s report kiadása 
A szereplők bemutatását, háttér-információkat és a projekttevékenység hatásait tartalmazó Layman’s report 500 példányban lesz közzétéve. Hozzáférhető lesz a hasonló LIFE+ projektek szereplőinek, helyi önkormányzatoknak, iskoláknak, könyvtáraknak, valamint a vezetett kirándulások részvevői és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság központjába látogatók számára is. A beszámoló elektronikus változata elérhető lesz a projekt honlapján is. 
A Layman’s report kiadásáért az Aquaprofit Zrt. felelős.
 
D.5. akció: Média-megjelenések 
Az akció keretében két sajtótájékoztatóra kerül sor (a projekt végrehajtásának 3. illetve 5. évében), továbbá az újságírók meghívást kapnak a megnyitó és záróeseményekre, illetve a vezetett kirándulásokra is. Évente legalább egy alkalommal a projektről cikk jelenik meg a helyi sajtóban, tudományos folyóiratokban, környezetvédelmi és honvédelmi témájú szakmai lapokban. 
A média-megjelenések hozzájárulnak a projekt széles körben való megismeréséhez és felhívják a figyelmet a környezetvédelmi témákra, beleértve a Natura 2000 területeket és LIFE+ programot.  
A médiával való kapcsolattartásért felelős szervezet az Aquaprofit Zrt.
 
D.6. akció: Információs és oktatási anyagok kiadása 
Az akció során írott kommunikációs anyagok (térképek, brosúrák és szórólapok), audiovizuális és elektronikus anyagok (hírlevelek, elektronikus térképek, multimédiás anyagok, rövid videók) készülnek. A 300 példányban készített brosúrák a projekt természetvédelmi akciói által érintett fajokat és élőhelyeket mutatják be. A nyilvános eseményekről és a vezetett kirándulásokról 500 példányban készülnek szórólapok, mely a helyi önkormányzatokhoz, iskolákhoz és egyéb közintézményekhez lesz eljuttatva. Az elektronikus hírlevél, mely a honlapról érhető el, félévente nyújt tájékoztatást a projekt előrehaladásáról és a nyilvános eseményekről. A multimédiás oktatóanyagok a honlapról lesznek letölthetőek, valamint iskolákba, felsőoktatási intézményekbe és civil szervezetekhez lesznek eljuttatva. 
Az információs és oktató anyagok összeállításáért az Aquaprofit Zrt. felelős.
 
D.7. akció: Lakossági fórumok 
A nyilvánosság bevonására a projekt végrehajtása során egy nyitó- és egy záró nyilvános fórum kerül megrendezésre Veszprémben. Az esemény a helyi sajtóban és médiában, önkormányzatok és környezetvédelmi szervezeték körében lesz meghirdetve. 
A lakossági fórumokon az érintettek tájékoztatást kaphatnak a projekt hasznáról és paramétereiről, a projekt által érintett területről, valamint szórólapok és brosúrák kerülnek szétosztásra. A civil szervezetek értékes adalékokkal szolgálhatnak számos akció tervezésében, és ötleteket adhatnak a projektterület projekt utáni kezeléséhez. 
A lakossági fórumok szervezéséért felelős szervezet az Aquaprofit Zrt.
 
D.8. akció: Vezetett kirándulások a nagyközönségnek 
Összesen két nyilvános, vezetett túrára kerül sor a projekt által érintett területen a projekt 2. és 3. évében, legalább 100 fő részvételével.  A terület természeti értékeinek bemutatása mellett a látogatók tájékoztatást kapnak a projektről és a természetvédelmi akciókról is. 
A honvédségi állomány biztosítják az esemény megszervezését és az esemény zavartalan lebonyolítását, míg a projekt végrehajtásáért felelős Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által kijelölt túravezető feladata a természetvédelmi akciók és a terület természeti értékeinek bemutatása. Az elsősorban közeli iskolákat és önkormányzatokat célzó esemény a média bevonásával kerül megrendezésre, továbbá meghívást kapnak környezetvédelmi és honvédelmi kormányzati szervek képviselői is.
 
D.9. akció: A honvédségi alkalmazottak belső oktatása a gyakorlati környezetvédelemről 
A képzési program magában foglalja a természetvédelmi szabályozások ismertetését, iránymutatásokat a környezetbarát gyakorlatozáshoz, valamint a terület integrált környezetvédelmi és katonai kezelési tervét. 
A program kipróbálása érdekében a projekt végrehajtása során évente egy képzés kerül megtartásra 10-20 fő részvételével, majd a projekt időszakot követően is folytatódik. A képzés tananyagán alapuló információs anyag 200 példányban készül el. 
Az akció végrehajtásáért felelős szervezet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.
 
D.10. akció: A legjobb gyakorlati tapasztalatok cseréje más LIFE+ katonai kezdeményezésekkel 
A katonai vonatkozású környezetvédelmi projektek az utóbbi években hangsúlyos szerephez jutottak a LIFE+ programban, s számos sikeres példa áll rendelkezésre. Az akció keretében egy nemzetközi szeminárium kerül megrendezésre katonai és LIFE+ témákról, kb. 30 meghívottal. A résztvevők többnyire hasonló projektek vezetői, fegyveres erők környezetvédelmi tisztviselői lesznek az EU és a NATO tagállamaiból. A találkozó során lehetőség nyílik az ismeretcserére a katonai és környezetvédelmi szempontok optimális egyensúlyáról. 
A kétnapos rendezvényt terepkirándulás követi a környezetvédelmi témák hatékony szemléltetésére. A záróesemény a LIFE+ szakmai hálózat létrehozására is lehetőséget kínál. 
A rendezvény megszervezéséért az Aquaprofit Zrt felelős.
 
D.11. akció: Projekt utáni kommunikációs terv 
Az akció keretében kidolgozásra kerül a projekt lezárását követő időszak kommunikációs terve a projekt környezetvédelmi és gazdasági eredményeiről, az akciók hosszú távú hasznáról, és a végrehajtás során alkalmazott legjobb gyakorlatokról. 
A terv kidolgozásáért az Aquaprofit Zrt. felelős.
 
D.12. akció: A legjobb gyakorlati tapasztalatok kicserélése gyakorlati együttműködéssel a tényleges elterjesztési tevékenységekben résztvevőkkel 
A disszeminációs tevékenységek végrehajtása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal történő együttműködésen alapul. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei részt vesznek a partnerek akcióiban és tanácsot adnak a legjobb gyakorlatokra vonatkozóan a végrehajtás során. 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi akciókhoz nyújt támogatást a környezetvédelmi szakemberek felügyelete révén:
·        Sorompók, tájékoztató és figyelmeztető táblák kihelyezése (D.2. akció)
·        Tanösvény kialakítása (D.3. akció)
·        Laymann’s report kiadása (D.4. akció)
·        Média-megjelenések (D.5. akció)
·        Információs és oktatási anyagok kiadása (D.6. akció)
·        Lakossági fórumok (D.7. akció)
·        Vezetett kirándulások a nagyközönségnek (D.8. akció)
·        A honvédségi alkalmazottak belső oktatása a gyakorlati környezetvédelemről (D.9. akció)
·        A legjobb gyakorlati tapasztalatok cseréje más LIFE+ katonai kezdeményezésekkel (D.10. akció) 
Az együttműködés megvalósítása személyes konzultációval vagy internet alapú projektmenedzsment eszközök használatával történik (D.1. akció) a konkrét akciók magasabb hatásfokának elérése érdekében

Nyelvek