Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Átfogó projektműködés és monitoring

 E.1. akció: Ellenőrző csoport megalakítása és projekt monitoring 

A projekt sikeres végrehajtásához kompetens ellenőrző csoport szükséges a projektben közreműködők koordinálására. A projektmenedzserből, pénzügyi menedzserből, projekt terület menedzserből és feladatmenedzserekből álló ellenőrző csoport félévente tart találkozót. 
A csoport vezetője az akció végrehajtásáért felelős Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség projektkoordinátora, aki monitorozza a projekt lebonyolítását a végrehajtási szakasz teljes ideje alatt, valamint jelentéseket készít a projekt előrehaladásáról. 
A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynöksége felelős az adminisztratív, pénzügyi és szerződéssel kapcsolatos menedzsment feladatok teljesítéséért is, mind a tárgyalási, mind az azt követő végrehajtási szakaszban.
 
E.2. akció: A projekt adminisztrációja 
A hagyományos adminisztratív és az internetalapú együttműködést segítő eszközök és eljárások együttes használata biztosítja a projekteredmények megfelelő dokumentálását. A kedvezményezettek naprakész üzleti főkönyvet vezetnek. A kiadások és bevételek nyomon követhetősége érdekében analitikus elszámolási rendszer kerül bevezetésre. 
A projekt adminisztrációt a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökségének projektkoordinátora irányítja.
 
E.3. akció: Projekt audit  
A külső auditra a projekt végén kerül sor, a végső jelentés előkészítése során. A független könyvvizsgáló ellenőrzi a projekt finanszírozásának forrásait, különös tekintettel az egyéb közösségi pénzügyi forrásokból eredő társfinanszírozás kizárására, igazolja, hogy a kimutatás megfelel a nemzeti törvényeknek és számviteli jogszabályoknak, valamint tanúsítja, hogy a felmerült költségek összeegyeztethetők a LIFE általános rendelkezéseivel. A könyvvizsgálatot követően auditálási beszámoló készül. 
A könyvvizsgáló felkéréséért a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynöksége felelős.
 
E.4. akció: A projekt cél fajokra és élőhelyekre gyakorolt hatásainak monitorozása és értékelése 
Az akció során az alábbi, a természetes élőhelyek helyreállítását célzó akciók eredményessége kerül monitorozásra:
·        C.2. akció: Adatgyűjtés, terepszemlén és légi felvételeken alapuló élőhely-térkép készítése a terület általános környezeti állapotáról a projekt elején és végén az összehasonlíthatóság érdekében.
·        C.3 akció: A kerecsensólymok számára telepített műfészkek lakóinak és az ürgelyukak számának ellenőrzése a populációk növekedésének felméréséhez.
·        C.4. akció: Növénytani felmérés a rekultivált területek új füves élőhelyein, s cönológiai paramétereik összehasonlítása a környező szubpannon lejtősztyepp élőhelyekével.
·        C.5. akció: Éves felmérések készítése a tűzvédelmi pászták kiterjedéséről GPS rendszer segítségével.
·        C.8. akció: Az invazív fajok visszaszorítását célzó akció hatásainak monitorozása a végrehajtása előtt és után készült légi felvételek összehasonlításával.
·        C.9. akció: A feketefenyő és molyhos tölgy fajok arányának felmérése.
·        C.10. akció: 20 kijelölt, az akció által célzott és azon kívüli mintaterületen növénytani felmérés készítése a projektidőszak első és utolsó évében a pannon molyhos tölgyes és a közép-európai domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtő élőhelyek helyreállításának monitorozására. 
Az akcióért felelős szervezet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, együttműködve a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.-vel a monitoring feladatok végrehajtásában.
 
E.5. akció: Projekt  utáni kezelési terv elkészítése 
A projekt által érintett terület hosszú távú, fenntartható kezelésére irányuló megőrzési terv készül a projekt utolsó évében. A terv technikai tartalmának kidolgozása az alábbi LIFE+ Természet projektek tapasztalatain alapul:
·        „A biológiai diverzitás helyreállítása az ’Adazi’ katonai gyakorlótéren és Natura 2000 területen” című projekt, Litvánia
·        „A Salisbury-síkság Natura 2000 területei kezelésének fejlesztése” című projekt, Egyesült Királyság 
A kezelési terv elkészítéséért, egyeztetve az együttműködő partnerekkel és az érintettekkel, a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynöksége felelős.

Nyelvek