Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Természetvédelmi akciók jelenlegi állása

C.1. akció: A további természetvédelmi akciókhoz szükségek gépek beszerzése  

A projekt kezdetekor, 2009-ben két magas nyomású, párologtató, mobil tűzoltó készülék, egy Valtra T 161 Classic traktor és AHWI FM 500-2300 mulcser, illetve egy New Holland bulldózer került beszerzésre az akció keretében, közbeszerzési eljárás során. A közbeszerzési törvény április 1-jei változása késleltette a gépbeszerzést, s ennek következtében a C.2. és C.7. akciók végrehajtását is, így 2009 végére tolódott az érintett akciók kitűzött céljainak teljesítése. A gépek – beszerzésük óta – folyamatosan használatban vannak. A mobil tűzoltó berendezések –  az MH Bakony Harckiképző Központtal (MH BHK) egyeztetve – a „0-ponti” és „Csörlőházi” objektumokhoz feltankolva kerültek kihelyezésre: a közös használatnak köszönhetően a kezdeti tüzek megfékezését így lehetett a leghatékonyabban megoldani.

A gépek beszerzése 2009-ben megtörtént, így az akció befejeződött.
Megvalósulás időszaka: 2009. I. negyedév - 2009. II. negyedév  
 

C.2. akció:  A leromlott állapotú szubpannon lejtősztyepp helyreállítása a cserjések eltávolításával
A cserjés kiirtása az eszközbeszerzés késedelme, valamint a Valtra T 161 Classic traktorral 2009. szeptember 9-én bekövetkezett baleset miatt eleinte a tervezettnél lassabb ütemben haladt. A traktort a pótalkatrészek megérkezését követően lehetett újra munkába állítani, így az első 150 hektáros terület megtisztítása 2010. februárjában zárult le. Ezt követően megkezdődött a második 150 hektáron is a munka, így 2010 év végére összesen 300 hektár területen került sor gyeprekonstrukcióra.
A 2011. év végére már 500 hektár megtisztított területről adhattunk számot.
A 2012. év vegetációs időszakának kezdetére további 75 hektár területről irtottuk ki a cserjéket. A területre a madarak költési időszaka miatt csak kora tavaszig megyünk, azért, hogy a levágott cserjék minél kevésbé sarjadjanak. 2012. őszén folytatódtak a munkálatok, azonban a jelentős mennyiségű csapadék miatt az őszi munkák 2013. elejére is áthúzódtak. A korábban már megjárt területek esetében néhány esetben vissza kellett térni.
A projekt területén összesen 600 hektárnyi területről kerül eltávolításra a cserje. Folyamatos problémát jelentett, hogy a projektterületen nagy mennyiségű vasanyag található, ezért az AHWI mulcsoló kései a vártnál gyorsabban használódnak el.
Az akció hatása hosszú távon is fenntartható lesz legeltetés által, így akadályozva az invazív cserjefajok esetleges terjedését. A legeltetésre irányuló szerződéseket a HM Verga Zrt. 2010 novemberében megkötötte 2014. év végéig szóló szolgáltatásnyújtással.

A helyreállítási tevékenységet a következő időszakokban végezték:
2009. II. negyedév - 2010. I. negyedév, 2010. IV. negyedév - 2011. I. negyedév, 
2011. IV. negyedév - 2012. I. negyedév, 2012. IV. negyedév - 2013. I. negyedév, 2013. IV. negyedév - 2014. I. negyedév

 
C.3. akció: A kerecsensólyom populációja növekedésének és fészkelésének ösztönzése

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2009-ben, a projekt megkezdésekor beszerezte a szükséges eszközöket (motoros kézi fúró, utánfutó, áramgenerátor, víztartály, ürge csapdák és szállító ketrecek). 
Az ürgetelepítés első köre 2009-ben sikeresen megtörtént. A szükséges hatósági engedélyek megszerzése után 212 egyed áttelepítésére került sor a korábban a C.2 akció keretében megtisztított területre. Az 5 műfészek 2010 február végére került kihelyezésre. A második ürgetelepítés is lezajlott: összesen 160 példány ürge került betelepítésre 2010. július 19–20-án. A fiatal, áttelepített állományt július 20–24. között egyetemi gyakorlatosok és természetvédelmi őrök őrizték.
2011 júliusának utolsó hetében került sor a harmadik ürgetelepítésre a Várpalotai Lő- és Gyakorlótér területén, az ösküi Bánta száraz birkalegelőjén ideális viszonyokat találnak az ide telepített egyedek.
Az állatok befogását a tihanyi Belső-tó legelőjéről élvefogó csapdák segítségével végeztük nyári gyakorlatos hallgatók segítségével. Sajnos a hűvös, esős időszak miatt csak 84 ürgét sikerült befognunk.
Bár a tervek szerint csak három alkalommal került volna sor ürgetelepítésre, a vállaltnál kisebb számban sikerült a három évben az egyedek befogása, így a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai ürgevédelmi munkájukat 2012. július 23-28. között folytatták. Három nap alatt összesen 117 állatot fogtak be és telepítettek át új élőhelyükre, a Keleti-Bakony egyik gyepes élőhelyére, a várpalotai Fajdas-hegy aljára, a 2010. évi, 2. ürgetelepítés helyszínére – állomány megerősítés céljából.  Az állatokat Tihanyban a Belső-tó melletti kolóniából csapdázták. 

 

Az áttelepítési tevékenységet a következő időszakokban végezték:
2009. I. negyedév - 2010. I. negyedév, 2010. III. negyedév, 2011. I. negyedév és III. negyedév, 2012. I. negyedév és III. negyedév 

Az áttelepített ürgeállomány évenkénti monitorozására az E.4 akció keretében kerül sor.
 
C.4. akció: Az illegális szemétlerakók, az elhagyatott utak, bányák és katonai létesítmények rekultivációja

A munkálatok 2010. január 14-én kezdődtek el. Az eredeti tervekben szereplő 22 objektum közül 14 készült el 2010 augusztusáig. A további 8 objektum rekultivációjára 2011. év végéig került sor. 
2011. márciusában szerződésmódosítási kérelem keretében kezdeményeztük az akcióba bevont objektumok körének bővítését. A C4-es akció munkálatait - a felmerült többletmunkák ellenére - sikerült a vártnál költséghatékonyabban megoldani, ennek köszönhetően nyílt arra lehetőség, hogy további, a projektterületen belül található objektumokat is be lehessen vonni az akcióba. Ezen objektumok rendezése szintén jelentős természetvédelmi érdekeket szolgál, hiszen a projektterületen található tájsebeket csökkenti és növeli a szubpannóniai sztyepp élőhelyek kiterjedését. Az Európai Bizottság egyetértett a javaslatokkal.
A szakemberek újabb 15 objektum rekultivációs tervét készítették el. Tekintettel azonban arra, hogy a javasoltak közül két objektum nem szolgál élőhelyvédelmi célokat, a projekt keretében további 13 objektum rekultivációjára került sor.
2011. év végéig a HM Verga Zrt. az újonnan javasoltak közül 8 objektumot számolt fel, illetve végezte el a rekultivációját, 5 objektum esetében a munkákra 2012-ben került sor. A munkálatok elvégzése során derült fény a 7/2011-es számú, Újmajor keleti bányagödör esetében, hogy az objektum a határon van ugyan, de a projekt területén kívülre esik. A bánya rekultivációt mégis elvégeztük, tekintettel arra, hogy a szeméttel, panel romokkal teli bánya a lőtéren áthaladó vasútvonal mellett található, a közelben elvégzett munkáink logisztikailag indokolttá és elvégezhetővé tették a hatékony rekultivációt. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó bányagödör Natura2000 területen található (a projektterület határától mintegy 70-100 m-re), a rekultiváció mindenképpen indokolt volt, amit az Európai Bizottság – visszajelzése alapján – a projekt keretén belül végzett tevékenységek között elismer.
A területről jelentős mennyiségű hulladék elszállítására került sor: 2010-ben 2.933,54 tonna, 2011-ben összesen 1.512,42 tonna, 2012-ben pedig 1.976,24 tonna különböző típusú hulladék keletkezett. A hulladékot a környéken található – környezethasználati engedéllyel rendelkező – hulladéklerakókba szállították.
 
Az akció 2012-ben befejeződött.
A megvalósul időszaka: 2010. I. negyedév - 2012. II. negyedév 
 
C.5. akció: Tűzvédelmi pászták kialakítása a katonai gyakorlótér és a kiemelt élőhelyek között 

A pászta nyomvonalának megtervezése az MH Bakonyi Harckiképző Központ bevonásával történt 2009-ben. Az MH Bakonyi Harckiképző Központ előzetesen megtisztította a területet a fel nem robbant lőszerektől. Az eredeti tervekhez képest hosszabb zóna lett kijelölve, valamint a talaj sekélyessége és az apró kövek miatt a terület felszántása helyett bulldózerrel kellett a talajt elegyengetni. A 4,5 hektáros tűzvédelmi pászta a 2009. augusztus 30-i határidőre készült el. A megfelelő állapot fenntartása érdekében a továbbiakban az időjárás és a növényzet fejlettségétől függően ismétlik meg a munkálatokat. A nyomvonal kialakítása után a eltelt időszakban fenntartási munkák történtek, melyek esetén a technológia megegyezett a kialakításnál alkalmazottal, vagyis a tüzek továbbterjedését lehetővé tevő növényzet eltávolítása dózerolással és gréderezéssel történt.
Az MH Bakonyi Harckiképző Központ szakembereinek javaslatára és az Európai Bizottsággal egyeztetve, egy újabb kijelöléssel 2011-ben a lőtér keleti zónájában létesítettünk az eredeti tervhez képest még egy cca. 1,5 km hosszú tűzpásztát. A 2012. októberi helyszíni szemle eredményeképpen az újonnan épített tűzpászta két szektor közötti összekötésének megszélesítését a faállomány kivágásával 2013-ra terveztük, a tavaszi karbantartás idejére. Így a tűzpászta szélessége a tereptől függően itt is eléri majd a 8-12 métert. A 2011-es és 2012-es száraz évben valamennyi pászta megfelelően betöltötte feladatát. 
A 2013-as karbantartási munkák a terveknek megfelelően lezajlottak.
A 2014. évi rendkívül csapadékos időjárás újabb karbantartási munkák tervezését tették szükségessé, amely 2014-ben meg is történt. Az elvégzett munkáknak köszönhetően a védett területeken a fokozott katonai tevékenység ellenére sem történt tűzeset.  
A korábbi években megszokott módon a karbantartási munkák 2015-ben is folytatódnak. A tűzesetek megelőzése érdekében a pászták folyamatos karbantartást igényelnek a következő években is.

 

A tűzvédelmi pászta kialakítási és karbantartási tevékenységét a következő időszakokban végezték: 
2009. I. - III. negyedév, 2010. II. - IV. negyedév, 2011. II. negyedév, 2012. II. - III. negyedév, 2013. II. - III. negyedév, 2014. II. negyedév

 
C.6. akció: Vízgyűjtő medence megépítése tűzvédelmi célból 

A munkálatok a területen talált lőszerek felrobbantását követően kezdődhettek meg. A vízgyűjtő medence műszaki átadására 2010. január 4-én került sor. A 2010. májusi viharok következtében a víztározó súlyos károkat szenvedett. A helyreállítást alvállalkozó végezte. A javított gáttest a műszaki terveknek a továbbiakban is megfelel. A gáttest mentett oldalán az esetlegesen összefolyó vizek elvezetésére átereszcső került lefektetésre. A tervek nem tartalmazták, azonban a későbbi, hasonló kellemetlen esetek elkerülése végett fontosnak tartották a szakemberek egy árapasztóval egybekötött gázló megépítését is, mely elkészülte után - szintén egy nagy esőzést követően - bizonyította létjogosultságát.
2011-ben sor került egy uszadékfogó védőrácsnak a zsilip köré történő kialakítására is, ugyanis a nagy mennyiségű – főként betömörödésre képes apró gallyakból, levelekből álló- uszadék a zsilip be- és kifolyónyílását eltömítheti. A gáttest füvesítése megtörtént.
2012-ben a munkálatok befejezéseként a víztározó megerősítése, kitisztítása, az árapasztó javítása, a bevezető árkok bővítése és az iszapfogó medencék elkészítése történt meg.
További munkák évről évre ismételten jelentkeznek, mint például a gáttest kaszálása, a zsilip tisztítása. A gát - dacára a rendkívüli (430 mm/év!) szárazságnak - 2011-ben megfelelő mennyiségű vizet tudott biztosítani. Élővilága a száraz lőtér közepén különlegességet képez: megjelentek a vízi- és gázló madarak: nagy kócsag, szürke gém, tőkés réce, és más nedvességet, vizet kedvelő élőlény. A 2012-ben tapasztalt rekord száraz időjárása következtében a víztározó vízutánpótlása sajnos megszűnt, a tározó gyakorlatilag kiszáradt.
Az ezt követő években fenntartási munkák adódtak a vízgyűjtő környezetében, mint pl. kaszálás, gallyfogó rács tisztítása.
A projekt végére újra megtelt vízzel, így a tározó ismét alkalmas vízvételre.   
A vízgyűjtő medence kialakítási és karbantartási tevékenységét a következő időszakokban végezték: 
2009. I. - IV. negyedév, 2010. III. negyedév, 2011. III. - IV. negyedév, 2012. II. negyedév, 2013. III. negyedév, 2014. II. negyedév
 
C.7. akció: Az úthálózat rekonstrukciója tűzvédelmi céljából

Az intézkedés célja, hogy megfelelő minőségű összekötő utakat biztosítson a potenciális tüzek helye és a víztározók, egyéb vízvételi lehetőséget adó helyszínek között. Az úthálózat rekonstrukciója már létező, de rossz minőségű utakon történik.
A gépszerzések késedelme miatt a menekülő úthálózat kiépítése kis késéssel kezdődhetett meg 2009-ben. A teljes úthálózat (35 km) munkálatai 2010. november 15-re zárultak volna le, de a 2010. májusi viharok nagy kárt okoztak a tűzvédelmi úthálózatban. A rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadékot a talaj nem volt képes elnyelni, nagy vízhozamú időszakos vízfolyások alakultak ki. Ezek az utak járófelületét, az árokrendszert és egyes műtárgyakat jelentősen megrongáltak. Több helyen akár 1 méternél is mélyebb medret vájt magának a víz az utakon, árkokon keresztül. A már kihordott kőanyagot egyes szakaszokon elmosta az áradat. A vihar után az úthálózat alkalmatlan volt feladatának betöltésére, így a katonai gyakorlatok várható ütemezésének ismeretében azonnal megkezdődött a károk felszámolása.
A 2010. évi esőzések okozta károk felszámolása az első ütemben elkészült szakaszokon befejeződött, az utolsó szakaszon a munkálatok 2011. őszén zárultak. A tervezett tűzvédelmi úthálózat elkészült, hossza 34,5 km- tehető.
2012-ben sor került a szolgálati utak megerősítésére, illetve a C.4 akció keretében előállt nagymennyiségű hulladék elszállítása során keletkezett károk javítására.

Az akció befejezettnek tekinthető (folyamatos kisebb karbantartási munkák várhatók).
Az úthálózat rekonstrukcióját és a további szükséges karbantartási tevékenységet a következő időszakokban végezték: 
2009. II.-IV. negyedév, 2010. II.-IV. negyedév, 2011. II.-IV. negyedév, 2012. II.-III. negyedév, 2013. II. negyedév, 2014. II. negyedév 
 
C.8. akció: A szubpannon lejtősztyepp füves tájak és pannon molyhos tölgyes élőhelyek helyreállítása az invazív fásszárú fajok visszaszorításával 

A síksági pannon füves puszták és molyhos tölgyes élőhelyekkel rendelkező pannon molyhos tölgyesek helyreállítása az invazív fásszárú fajok visszaszorításával történt. Az akció megvalósítása 2011 tavaszán kezdődött. A 2012-es évben a kezelések ismétlésével folytatódott a munka, ebből a kémiai kezelésből az ösküi és bakonykúti területen néhányat már 2013-ban valósítottak meg. 
Az akció befejeződött. 
A megvalósulás időszakai: 2011. II.-III. negyedév, 2012. II.-III. negyedév, 2013. II.-III. negyedév, 2014. II. negyedév

 
C.9. akció: A telepített feketefenyő erdőállományok átalakítása pannon molyhos tölgyes élőhellyé 35,5 hektáron  

A fenyvesek megtisztítása során a cserjeszint növényzete is el lett távolítva. A meredek felszíneken az erózió megakadályozására teraszokat alakítottak ki, 2009 végén kerítéseket állítottak fel a vadak távoltartására, majd 2010. április 15-ig 35,5 hektár területen ültettek el molyhos tölgy makkokat. A meredek oldalakon és a sekély termőrétegű sík részeken molyhos tölgy makkot, míg a hegylábi és mélyebb termőrétegű területeken csertölgy makkot vetettek az ültetőfészkekbe. 
A 2010. májusi viharok a visszamaradó fenyőállományt sem kímélték, kb. 30%-ra tehető a széldöntés nagysága. A nyár folyamán megkezdődött a lágyszárú gyomkonkurencia visszaszorítása és a sarjak leverése. A szokatlanul nagy mennyiségű csapadéknak köszönhetően kétszeri ápolásra volt szükség. 
A területen levő faanyag eltávolítása után vágástakarítást végeztünk, majd megtörténtek a szükséges pótlások, bár a molyhostölgy makkhoz való hozzájutás csak korlátozottan valósulhatott meg. A tavaszi makkal történő pótlás sajnos nem hozta meg a kellő eredményt, így a makkrakást 2011 őszén folytattuk az eredetileg tervezett 2012 tavaszi tevékenységet előre hozva. Az őszi makkrakás sikeresnek mondható, a továbbiakban ápolásokat kell elvégezni.
A tervezett erdőrészekben folyamatosan végezzük a szükséges erdőművelési feladatokat. Sajnos a kedvezőtlen időjárás miatt 2012-13-ban ismét pótlásra volt szükség.
A kiszáradt, nem megeredt molyhos tölgyek pótlására újabb csemetéket ültettek, illetve 2 alkalommal is sor kerül évente az ápolásukra. A vadak távoltartása érdekében korábban emelt kerítést elbontották, szerepét betöltötte.
2014-ben 3,75 hektáron történt meg az állomány pótlása, emellett a teljes területen kétszeri kézi ápolást is végeztünk, és 2015-re is tervezünk további ápolásokat.
A megvalósulás időszakai: 2009. I. - 2010. III. negyedév, 2011. I.-IV. negyedév, 2012. II.-III. negyedév, 2013. II.-III. negyedév, 2014. II. negyedév
  
C.10. akció: A pannon molyhos tölgyesek és a közép-európai domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtő élőhelyek, valamint a délvidéki árvalányhaj (Serratula lycopifolia) fajok megőrzése és helyreállítása

Az akcióban tervezett tevékenységek a területek 2011-ben történő előzetes bejárásával megkezdődtek, a monitorozási quadrátok helyét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai kijelölték. 
A tényleges munkavégzésre 2012. tavaszán került sor. A Verga Zrt. a szükséges engedélyeket 2012. áprilisában kapta meg, és megkezdet a kerítések építését az alábbiak szerint: (i) Tobán 1 (1.882 m hosszúságban 19,90 ha területre vonatkozóan), (ii) Tobán 2 (1.600 m hosszúságban 12,05 ha-t illetően), (iii) Tobán 3 (1.589 m hosszúságban 13,15 ha-t felölelve), és (iv) Esztergáli völgy (1.485 m hosszúságban 8,92 ha vonatkozásában). Az épített kerítések hossza összesen 6.556 m, a lefedett terület nagysága 54,02 m2. A körbekerített területeken kívüli vadállomány túlszaporodási kockázatának csökkentése érdekében a  VERGA Zrt. növelte kilövési aktivitását.
 
A megvalósulás időszakai: 2010. III. negyedév, 2011. IV. negyedév - 2012. III. negyedév

C.11. akció: A legjobb gyakorlati tapasztalatok kicserélése gyakorlati együttműködés révén a tényleges megőrzési tevékenységekben résztvevőkkel 

A természetvédelmi akciók végrehajtása során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. folyamatosan együttműködik.
Az együttműködés mikéntje és szintje a esetenként eltérő:
- vezetői szintű találkozók,
- szakértői egyeztetések a helyszíni munkálatok szervezése érdekében,
- személyes találkozók, postai úton való levélküldés, telefonos egyeztetések és email-ek.
A találkozókra általában az egyik kedvezményezett székhelyén kerül sor, de az esetek többségében helyszíni találkozók, terepbejárások szervezésére és megtartására is sor került. 

Nyelvek