Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Növénytani monitorozás

Az EASTERN-BAKONY – LIFE07 NAT/H/000321 projekt keretében a 2010 és 2014 közötti időszakban elvégzett botanikai, természetvédelmi monitoring feladatok közül a pannon molyhos tölgyesekben megvalósított nagyvadkizárás és a cserjeirtott szárazgyepek tudományos szempontú nyomon követése, valamint a Klasea lycopifolia (Serratula lycopifolia) monitorozása a projekt 2015-ben induló, öt éves „After-LIFE” szakaszában is folytatódik.

A 2017. évben a Fénylő Zsoltina (Klasea lycopifolia) a Keleti-Bakony egészére irányuló új felmérése és újrafeltérképezése valósult meg a Magyar Természettudományi Múzeum (MTTM) közreműködésével.

E részfeladat célja a fokozottan védett (FV) és közösségi jelentőségű (Natura 2000) növényfaj állományainak folyamatos figyelemmel kísérése: a populációk minél pontosabb ismerete, a faj és populációk környezeti és emberi hatásokra adott válaszainak megértése. A területen élő populációk azért is különösen jelentősek, mert a bakonyi állomány nemcsak hazai szinten, de Kárpát-medencei szinten is a faj legerősebb állományainak egyike. A térképezés kétévente történik, 2015-ben, 2017-ben és 2019-ben.

 A legutóbbi monitorozás alapján 2017-ben a faj előfordulását ábrázoló térképfoltok száma elérte a 200-at. Az állományok többségében a pontos lokális elterjedési térkép csak minimálisan változott, bár néhány erős populációban újabb és újabb, korábban nem térképezett foltok kerültek elő. Egyedszám tekintetében az új felmérés a korábbiakhoz hasonló eredményt hozott annak ellenére, hogy 2017-ben a május-júniusi rendszeres hadgyakorlatok miatt néhány állományfolton nem volt lehetőség az állományok optimális időszakban történő térképezésére.

Nyelvek